Af - 29/09-14 06:36; Opdateret: 29/09-14 12:39

Fødevarestyrelsen: Folk kan ikke huske det kød de har købtFødevarestyrelsen: Folk kan ikke huske det kød de har købt

Læs Fødevarestyrelsens forklaring på, at salmonella-kød ikke blevet trukket tilbage og hvorfor forbrugerne ikke må vide, hvor det er solgt.

storybild

(Billede: Polfoto)

En 3-årig dreng, en teenager på 14 år, en 18,- 19,- 22-årig er blandt patienterne i et hidtil hemmeligholdt sygdomsudbrud, som skyldes multiresistent salmonella i hakkekød. Læs hele sagen her.

Fødevarestyrelsen har hverken trukket kødet tilbage, som om den ved, at nogle forbrgere har frosset det - og den har heller ikke oplyst, hvor det er solgt.

Så Metroxpress har stillet Fødevarestyrelsen nogle spørgsmål, som styrelsen besvarer skriftligt.

Hvorfor oplyser I ikke til hvilke butikker, Skare har solgt det pågældende kød til?

Fødevarestyrelsen: Da Fødevarestyrelsen får de første meldinger om, at der er forbrugere, der er ramt af salmonella, og sporer kilden til Skare, er der gået cirka seks uger siden Skare sendte deres kød på markedet. Det var derfor – og på grund af den korte holdbarhed på hakket kød – vurderingen, at kødet for længst var væk fra markedet og forbrugernes køleskabe - og at der dermed ikke var grundlag for at påbyde Skare, at trække produktet tilbage fra deres aftagere.

Fødevarestyrelsen kan ikke udelukke, at nogle forbrugere kan have nedfrosset kødet for senere at spise det. Hvorfor vægter hensynet til virksomheden højere end hensynet til forbrugernes sikkerhed, som ikke kan udelukkes, at spise kødet i aften?

Fødevarestyrelsen: Det er korrekt, at forbrugere kan have frosset det hakkede kød ned. Men igen har det været den faglige vurdering, at en del forbrugere ompakker kød i frostposer og derfor ikke har haft mulighed for at tjekke, om de skulle have købt kød fra Skare med de angivne holdbarhedsdatoer. Og andre kan måske ikke huske, i hvilken butik, de har købt kødet. Vurderingen var således, at kun en lille delmængde af kødet reelt ville kunne være tilbage i fryserne og som kunne identificeres af forbrugerne.

I juli mente Fødevarestyrelsen, at navnet på forhandleren skulle offentliggøres i forbindelse med den tilbagetrækning, som i strid med reglerne ikke fandt sted. Hvorfor mener Fødevarestyrelsen ikke længere, at der skal ske offentliggørelse al den stund, at nogle forbrugere kan have nedfrosset kødet til konsum med deraf følgende risiko for sygdom?

Fødevarestyrelsen: Oplysningerne om hvilke butikker Skare handler med, er Skares. Fødevarestyrelsen har kun mulighed for at videregive dem, hvis en faglig vurdering fastslår, at der er en risiko for forbrugerne. Det var den faglige vurdering i Fødevarestyrelsen, at der ikke kunne være noget af det omfattede hakkede kød tilbage hos butikkerne og kun ganske lidt hos forbrugerne i nedfrosset tilstand. Det var samtidig vurderingen, at få forbrugere, kunne bruge oplysningerne. Kombineret med at hakket kød ikke er et spiserklart produkt, men skal varmebehandles inden det spises, var det vurderingen, at risikoen for smitte, var begrænset og kunne undgås ved korrekt køkkenhygiejne.

Metroxpress: Befolkningen er i tiltagende grad bekymret for resistente bakterier i Fødevarer. Hvorfor ikke alene af den grund sikre fuldstændig åbenhed i, hvor kød med disse farlige bakterier sælges?

Fødevarestyrelsen: Fødevarestyrelsens beslutning er udelukkende truffet ud fra faglige vurderinger. Både bøde til Skare og baggrunden herfor er da også offentliggjort på findsmiley.dk efter fast praksis.

Metroxpress: Hvilket indtryk gør det, at en række detailhandels-kæder, Metroxpress har talt med, ville foretrække, at Fødevarestyrelsen om ikke før så i dag oplyste navnet på detaillisten, således, at disse kæder selvstændig kunne iværksætte en tilbagetrækning, fordi de ved, at nogle af deres kunder nedfryser kød?

Fødevarestyrelsen: Årsagen til at der ikke gives aktindsigt i hvilke detailvirksomhederne der er tale om er, at Fødevarestyrelsen har vurderet, at oplysningerne ikke er omfattet af retten til aktindsigt. I forbindelse med behandling af klagesagen fra MetroXpress, vil Fødevarestyrelsen på sædvanligvis foretage en fornyet gennemgang. Hvis Fødevarestyrelsens fornyede gennemgang af aktindsigtsanmodningen, som følge af klagen, fører til en ændret vurdering, vil der kunne gives aktindsigt i oplysningerne.

(Metroxpress har klaget til Fødevarestyrelsen over, at den ikke vil oplyse, hvor kødet er solgt, red).

Det vil naturligvis være muligt for Skare selv at kontakte deres kunder, herunder informere forbrugerne.

Fødevarestyrelsen har ikke skiftet opfattelse med hensyn til offentliggørelse.

Når Fødevarestyrelsen får en sag, der kan resultere i en tilbagetrækning, så bliver de involverede kontrolafdelinger med det samme bedt om at finde alle oplysninger frem, som er nødvendige for at kunne gennemføre en tilbagetrækning og en eventuel web-alert. Det sker for at Fødevarestyrelsen kan reagere så hurtigt som muligt, hvis vurderingen falder således ud, at der skal igangsættes en tilbagetrækning. Det er en helt almindelig procedure, som led i at kunne handle hurtigt, hvis det bliver nødvendigt. Nogle gange, som i denne sag, bliver tilbagetrækningen ikke aktuel.

Metroxpress: Hvad er kommentaren til, at Fødevarestyrelsens praksis med at hemmeligholde navnet på detailisten ifølge kritikere kan motivere fødevarevirksomheder til fremover ikke at tilbagetrække produkter, fordi de ved i de tilfælde, de bliver afsløret i ikke at tilbagetrække produkter ikke får ulempe ved, at kunderne får oplyst om, at de har fået leveret et produkt?

Fødevarestyrelsen: Det er ikke indtrykket i Fødevarestyrelsen, at virksomheder spekulerer i at hemmeligholde viden om sundhedsskadelige fødevarer. Danske virksomheder er forpligtet til at orientere Fødevarestyrelsen om problemer med fødevarer, der falder ind under Fødevareforordningens krav. Faktisk ses det ofte at virksomheder der oplever et problem med en fødevare, der ikke nødvendigvis skal tilbagetrækkes, alligevel vælger at orientere både Fødevarestyrelsen og deres kunder om sagen. Hvert år er der således mange tilbagetrækningssager, hvor både producent, detailhandel og forbrugere frivilligt orienteres om problematiske fødevarer.

Heldigvis er salmonella en bakterie der – uagtet de ulykkelige 19 registrerede sygdomstilfælde i Skare-sagen - kan undgås med korrekt køkkenhygiejne og tilstrækkelig opvarmning. Når det er sagt, er der imidlertid ingen tvivl om, at Skare har handlet kritisabelt og bl.a. derfor sanktioneres med en bøde på samlet 30.000 kroner for manglende overholdelse af deres procedurer for håndtering af analyseresultater.

Skare blev 23. juli orienteret skriftligt om at der på det tidspunkt var ni patienter med samme salmonella som i det hakkede kød Skare havde produceret 13. juni.

Har du læst disse?

Andre læser også

Hvad tænker du..?

Lige nu på BT.dk

Verdensstjerne i nødråb for dansk...
bt.dk
Danske sygehuse slår fast: Det gode...
bt.dk
Udenrigsministeriet advarer danskere...
bt.dk
Bilist kørte over for rødt: Mor med...
bt.dk
Hitter på mx

AnnonceHitter på mx