Af - 05/05-15 06:09; Opdateret: 05/05-15 07:46

Soldat sov på vagt med 2,8 i promilleSoldat sov på vagt med 2,8 i promille

Antallet af soldater, der har fået en straf for at være påvirket i tjeneste, er steget det seneste år. En fuld soldat får typisk op til 3.500 kroner i bøde, men flere forsvarsordførere er klar til at se på, om straffen bør hæves.

Bildstrecke im Grossformat »
Klik gennem galleriet og se eksempler på, hvor galt nogle soldater har opført sig. Alle eksempler stammer fra auditørkorpsets årsberetning for 2014 En flyverspecialist blev idømt 20 dages betinget fængsel, en bøde på 14.000 kr. samt frakendelse af førerretten i tre år for at have ført personbil med en alkoholkoncentration i blodet på mindst 2,18 promille. Han blev endvidere dømt for overtrædelse af militær straffelovs §§ 20, 21 og 24 ved forud for spirituskørslen at have varetaget vagttjeneste på Flyvestation Karup med en alkoholpromille på mindst 2,8, hvilket medførte, at han faldt i søvn på gulvet i vagtlokalet og ikke kunne kontaktes, hvorfor han blev udtaget af vagttjenesten. En overkonstabel blev i byretten idømt 20 dages betinget fængsel for pligtforsømmelse af særlig grov karakter efter § 27, stk. 2. Overkonstablen havde i forbindelse med mønstring af våben i Camp Price i Afghanistan leget med en signalpistol, han ikke havde efterset. I den forbindelse påvirkede han, da han var opstillet i en duellignende situation med sin delingsfører, aftrækkeren og afgav et skud, der ramte delingsføreren i nakken fra 5 meters afstand, hvorved denne faldt omkuld og pådrog sig brandsår i nakken. Det kunne på baggrund af indhentede erklæringer om farligheden lægges til grund, at skudafgivelsen havde været forbundet med potentiel livsfare for delingsføreren, som dog slap uden varige men. En flyverspecialist vedtog en bøde på 4.000 kr. ved i sin egenskab af klarmelder på Flyvevåbnets Challenger-fly på Flyvestation Aalborg på forespørgsel fra sin leder i strid med sandheden at have oplyst, at vitale arbejdsopgaver på flyets vinger var udført korrekt, hvilket havde den følge, at flyet var i en tilstand, hvor Anti-ice-systemet ikke virkede optimalt og i værste fald under flyvning kunne nødvendiggø- re afbrydning af missionen. Det blev anset for en skærpende omstændighed, at der var tale om en grov pligtforsømmelse af betydning for flysikkerheden. En værnepligtig blev idømt en bøde på 2.500 kr. ved i juli 2014 i strid med forsvarets generelle påklædningsbestemmelser at have båret tjenesteuniform under Roskilde Festivalen, selv om uniformen under tjenestefrit ophold uden for kasernen kun må bæres til og fra tjeneste ad den direkte vej mellem daglig bopæl og tjenestested samt under kortvarige private ærinder i tjenestepauser eller i direkte tilknytning til færden mellem daglig bopæl og tjenestested. Efter anmeldelse fra en seniorsergent rejste auditø- ren i efteråret 2014 sigtelse for underslæb mod en landstalsmand for værnepligtige i Livgarden, idet pågældende under en bytur i september 2014 i Kø- benhavn brugte 38.540 kr., der stammede fra et overskud fra en fest og skulle betales tilbage til garderne. Landstalsmanden blev ved Retten i Hillerøds dom af 11. februar 2015 for underslæb idømt fængsel i 3 måneder, der blev gjort betinget af 80 timers samfundstjeneste. En major vedtog en bøde på 3.500 kr., da han i venteområdet på skydebanen i Camp Souter, Afghanistan, havde fejlbetjent sin pistol under afladning, idet han undlod at tage ladegreb efter at have aftaget magasinet, hvorved han, da han tog aftræk, afgav et utilsigtet skud gennem en bordplade i skråt nedadgående retning, der ramte få meter fra fødderne af det tilstedeværende personel. En sergent blev idømt en bøde på 1.500 kr. for at have deltaget i en demonstration mod forsvaret på Christiansborg Slotsplads iført uniform, idet han fremholdt et skilt med teksten: Vi fik at at vide, at vi skulle ned og kæmpe mod terrorisme Vi blev bedraget. Krig handler om profit. NATO er terrorisme ! Undskyld Afghanistan. En marineoverkonstabel vedtog en bøde på 4.000 kr. for overtrædelse af militær straffelov § 23, stk. 2, ved i september 2013 i forbindelse med tjeneste i Sverige at have forstyrret den offentlige orden, idet han havde tilegnet sig og kastet med en svensk nummerplade, der var brækket af en personbil. Bø- den omfattede endvidere straf for overtrædelse af militær straffelov §§ 20 og 27 ved i december 2013 under en spadseretilladelse i Torshavn at have indtaget alkohol i et sådant omfang, at han ikke ved hjemkomst til Hvidbjørnen var i stand til at varetage sin tjeneste på fuldt forsvarlige måde, idet han havde overskredet den fastsatte promillegrænse og fremstod beruset.

Det er for billigt sluppet, når en soldat får en bøde på 3.500 kroner for at være så fuld i vagttjeneste, at han ikke kan varetage sin opgave. Derfor er flere forsvarsordførere klar til at se på, om straffen bør hæves.

Auditørkorpsets årsberetning fra 2014 viser, at antallet af sager om alkohol og rusmidler, der førte til sanktioner, er på højeste niveau i fire år.

På Flyvestation Karup blev en soldat eksempelvis taget med en promille på 2,8. Han sov på gulvet under sin vagt og havde kørt spritkørsel. Det udløste 20 dages betinget fængsel samt en bøde på 14.000 kroner - hovedsageligt på grund af spritkørslen. Typisk er straffen en bøde på 3.500 kroner, hvis en soldat er fuld i vagttjeneste.

Det er for lidt, lyder det fra forsvarsordførere.

- Hvis man har mødt beruset op til bevogtningen af eksempelvis et våbendepot, så mener jeg at det skal have en højere straf end en bøde på 3.500 kroner. Det er grundlæggende danskernes sikkerhed, man gambler med, siger Enhedslistens Nikolaj Villumsen.

Nye kampvogne: Milliardinvestering giver 300 job på Fyn
Nye kampvogne: Milliardinvestering giver 300 job på Fyn

Forsvarets lagre bugner af bh'er
Forsvarets lagre bugner af bh'er

Troels Lund Poulsen (V) vil drøfte strafniveauet med Forsvarsministeren.

- Jeg synes, at man bliver nødt til at se på, om den forseelse står mål med den straf, man får. Og jeg tror der er grund til at analysere på, hvordan straffesystemet er. Jeg synes, det er en rimelig alvorlig forseelse i forhold til, hvad det kan have af konsekvenser, siger han.

Dansk Folkepartis Marie Krarup stemmer i:
- Man kan overveje at skærpe straffen, når det er et problem, der er voksende. Det er klart, at det er noget, der skal stoppes, siger hun.

Generalauditør: Vi følger retspraksis

Forsvarsminister Nicolai Wammen (S) vil ikke kommentere på sagen. Ministeriet henviser til Forsvarets auditørkorps, og det samme gør Socialdemokraternes forsvarsordfører, Annette Lind.

- Man skal selvfølgelig være ædru og uden påvirkning af stoffer, når man går på arbejde – også i Forsvaret. Men jeg mener ikke, vi skal detailstyre på Christiansborg. Det er op til auditørkorpset at beslutte strafniveauet, siger hun til metroxpress.

Generalauditør, Lars Stevnsborg, fortæller, at straffene svinger fra sag til sag, og at niveauet er baseret på langvarig retspraksis.

Forsvaret søger den næste Lisbeth Salander: Er det dig?
Forsvaret søger den næste Lisbeth Salander: Er det dig?

Forsvaret forbereder sig på nye og stærkere fjender
Forsvaret forbereder sig på nye og stærkere fjender

- Det afhænger af en konkret vurdering af sagens karakter og alvor om der skal straffes med mere end bøde, siger han og fortæller, hvad der skal til før end straffene øges generelt.

- Vi justerede strafpositionerne opad i 2013, og de hviler på en meget langvarig retspraksis. Hvis straffene skal ligge højere, er der to muligheder: Enten skal det fremgå af et lovforslag, at man mener, at niveauet er for lavt, eller også skal retspraksis udvikle sig, og det kræver, at vi har de rigtige sager, som skal prøves i retten.

Har du læst disse?

Andre læser også

Hvad tænker du..?

Lige nu på BT.dk

Forældre raser over børne-program på...
bt.dk
11-årige Mikelle forsvandt, da hun...
bt.dk
Blachman straffer meddommer: 'Jeg vil...
bt.dk
Detail-gigant kommer til Danmark:...
bt.dk
Hitter på mx

AnnonceHitter på mx