Af - 01/10-14 08:56; Opdateret: 10/10-14 21:50

Tre læger på anklagebænken nægter sig skyldigeTre læger på anklagebænken nægter sig skyldige

Metroxpress opdaterer live fra Retten i Lyngby, hvor tre læger sidder på anklagebænken i sagen om dna-svindel, der skulle sikre, at en af lægerne slap for faderskabet til et barn.

storybild

Den hovedtiltalte Filipe Carlos Warberg de Medeiros (t.h.) (Billede: PR)

8.55: Den fremmødte presse orienteres om, retsmødet indtil frokostpausen vil bestå af forklaringer fra de tre tiltalte. I eftermiddag skal moderen vidne.

Skattefar svigtede også enlig mor i læge-sagen
Skattefar svigtede også enlig mor i læge-sagen

9.00: Filipe Carlos Warberg de Medeiros, der er hovedmanden i politiets sag mod tre læger, møder i retten. Det samme gør de medtiltalte Mozammil Iqbal og Jakob Astrup.

9.10: TV Avisens 'retsredaktør' Claus Buhr spadserer en tur rundt i retslokalet og giver hånd til den hovetiltalte og dennes advokat. De afslår at medvirke i et interview med ham.

9.15: Dommeren er mødt.

9.20: Retsmødet er i gang. Politianklageren rejser sig op og oplyser, at der er rejst tiltale efter fire forhold. I juridiske termer forklarer han politiets påstand, nemlig at de tre tiltalte har hjulpet hovedmanden med at slippe for faderskabet, hvorved hovedmanden slap for at betale børnepenge.

9.25: Politianklagen oplyser, at der beskikket en bistandsadvokat til offeret; barnets mor. Denne bistandsadvokat vil kræve erstatning til moderen. Dette erstatningskrav er sendt til Filipe De Medeiros advokat.

9.30: De tiltaltes forsvarere oplyser alle, at deres klienter nægter sig skyldige.

9.35: Mozammil Iqbals advokat og politianklageren skændes om, hvad politianklageren bør sige under 'forelæggelsen' af sagen. Forsvareren ryster på hovedet i irritation.

9.40: Politianklageren forklarer kronologien i det forløb, hvor Filipe hævdes at have fået en lægeerklæring af Astrup, der gjorde det muligt at få taget falske dna-prøver hos Iqbal.

9.41: Politianklageren siger, at Filipe skulle have truet moderen til at få taget en abort. Det mislykkedes som bekendt.

9:42: Politianklageren oplyser, hvordan det skulle være lykkedes Filipe at overbevise Retten på Frederiksberg om, at han var uskyldig. Og at moderen klagede til landsretten, som sendte sagen tilbage til Retten på Frederiksberg.

9.45: Retten på Frederiksberg krævede, at han fik foretaget nye prøver på Retsgenetisk Institut. De prøver viste, at han var faderen.

9.46: - Min afhøring af Filipe senere i dag bliver langvarig og omfattende, advarer politianklageren.

9.50: Dommeren siger: Det er ikke realistisk, at der bliver afsagt dom på mandag. Der bliver en votering, der kommer til at strække sig over nogle dage. Der afsiges dom senest fredag i næste uge.

9.51: Filipe de Medeiros skal nu forklare sig.

9.52: - Jeg traf moren for mange år tilbage på Jazzhouse i København, svarer han.

9.53: - Jeg fandt ud af, hun var gravid, da hun ringede og sagde det. Hun var før abortgrænsen. Hun havde fortalt mig, hun var steril. Jeg syntes, det var en dårlig idé, at hun skulle have et barn. Vi havde en sober diskussion om det, siger Filipe.

9.54: - Der var tale om et rent platonisk seksuelt forhold, siger Filipe.

9.54: - Jeg sagde til hende, at givet hendes alder var der en høj risiko for, at hun skulle få et misdannet barn.

9.55: Det fremgår, at han på det tidspunkt, hun oplyste at være gravid, havde en kæreste. Denne kæreste var ikke moderen til barnet.

9.58: Filipe afviser, at det ikke var centralt for ham, at han skulle betale børnepenge. Han oplyser, at det snarere handlede om et personligt ansvar, som han ikke ønskede at tage for barnet.

10.00: Dommeren irretsætter politianklageren og Medeiros advokat, som skændes.

10.01: Filipe forklarer, at han kender den medtiltalte Iqbal fra Hvidovre Hospital. Der ham, der er tiltalt for at forfalske dna-prøven. Det fremgår, at de arbejdede sammen på Herlev Hospital, da Iqbal foretog dna-prøven. De sås i sociale, professionelle sammenhænge.

10:04: Filipe forklarer, at han også har arbejdet sammen med Astrup, som er tiltalt for at skrive en falsk lægeerklæring. Filipe svarer ja til, at han er venner med begge de medtiltalte på Facebook.

10.07: Der udbryder et lille skænderi i retten om væsentligheden i, at de tre tiltalte er venner på Facebook. Det er noget, som politianklageren borer i. Dommeren skærer igennem og siger, at alle nok er klar over, hvordan tingene fungerer på Facebook, hvor man har mange venner.

10:09: Det er lykkdes politianklageren at få den hovedtiltalte til at indrømme, at han kendte de medtiltalte - fra både profesionelle og kollegiale-private sammenhænge. Eksempelvis har Filipe de Medeiros været til fester sammen.

10.10: - Jeg fik angstanfald hver gang, jeg forsøgte at få taget de prøver (dna-prøver, red.), forklarer Filipe efter politianklageren har læst op af en mail til Retten på Frederiksberg, hvori Filipe til skrev, at 'Jeg har i en længere perioder været alvorligt syg. Jeg finder det uhensigtmæssigt at skulle blive afhentet af politiet givet min nuværende tilstand.' Sagen var, at retten havde truet ham med, at politiet ville hente ham, hvis han ikke frivilligt mødte op for at få taget dna-prøver.

10.13: Filipe skulle ifølge anklagemyndigheden have forklaret Retten på Frederiksberg, at han i 'de næste seks uger var i et intensivt behandlingsforløb' hvilket forhindrede ham i at møde til prøvetagning af dna. Han erkender dog, at han aldrig kom i et sådan behandlingsforløb.

10.15: Der er 10 minutters frokostpause.

10.24: Retsmødet genoptages. Politianklageren borer i nogle mails hvori Filipe oplyste, at han var alvorligt syg. Han får Filipe til at indrømme, at han arbejdede på Herlev Hospitalt - på fuldtid - samtidig med, at han var alvorligt syg. Filipe forklarer dog, at han med 'alvorligt syg', mente angstanfald, der udelukkende relaterede sig til at få foretaget prøver. Og som udelukkende opstod, når han han skulle have taget prøver.

10.31: Filipe forklarer, at han ikke siden dengang, der skulle udtages dna-prøver, har haft angstanfald. Han indrømmer, at han i den periode, han led at 'alvorlig sygdom' - altså angst samtidig gik til crossfit, tennis og deltog i crossfit-events.

10.35 Politianklageren viser retten billeder af Filipe, der dyrker crossfit i den periode, han oplyste retten at være alvorlig syg. Filipe griner af et billede af sig selv dyrke idræt på stranden. Filipe siger, at han opfattede motion som en slags medidativ behandling.

10.38: Politianklageren udfordrer en påstand, som Filipe gav til Retten i Frederiksberg, nemlig den, at han ikke havde en privatpraktiserende læge, hvilket skulle have gjort det muligt at få Astrup til at skrive lægeerklæringen med påstanden om, at han var syg. Anklageren belaster Filipe med dokumentation for, at Filipe faktisk har besøgt sin egen læge. Altså at han havde en praktiserende læge, som han benyttede.

10.40: Filipe siger: - Det er meget naturligt i vores branche at vi spørger hinanden til råds, så man slipper for at skulle ind i et regelret forløb. Man stiller som læge ikke spørgsmålststegn. Man stoler på sine patienter.

10.44: Det fremgår, at lægeerklæringen til Filipe blev udstedt af Astrup på en parkeringsplads foran Gentofte Hospital, Astrups arbejdsplads.

10.47: - Det er ikke unormalt, at man udsteder en attest og hjælper en kollega på den måde, siger Filipe, som oplyser, at Astrup vidste at lægererklæringen var til brug for faderskabssagen.

10.48: Filipe afviser, at han tilbød Astrup penge for lægeerklæringen. Han siger, at Astrup var 'vikar' for hans læge i den pågældende situation.

10:50: Filipe vil adspurgt af politianklgeren ikke afvise, at han selv har skrevet oplysninger og krydser på lægeerklæringen, der var udstedt af Astrup.

10.55: Det fremgår, at Filipe har oplyst retten på Frederiksberg, at den medtiltalte Iqbal - som tog dna-prøven - var 'politilæge'. - Var det for at styrke hans troværdighed, spørger politianklageren, hvilet Medeiros afviser. Han afviser også, at det skulle være aftalt med Iqbal, at han skulle have penge for lave dna-testen.

11:00: Anklagemyndigheden oplyser, at Iqbal tog dna-mundskrab-prøven, hvilket Medeiros bekræfter skete. Filipe erkender også, at dna-prøven senere viste, at den ikke stammede Filipe. Hvordan den uoverensstemmelse kunne opstå, kunne han ikke oplyse.

11.08: Det fremgår, at dna heller ikke stammer fra Iqbal.

11.04: Politianklageren spørger, om det var Filipe, der sendte dna-prøverne til retten og om det var Filipe, der stemplede de medfølgende dna-attester. Det afviser han.

10.09: Filipe har ifølge bilag i sagen oplyst til Retten i Frederiksberg, at Iqbal gav ham nervemedicin og indlage ham indtil han var rolig nok til at få taget mundskrab dna-prøven uden at kaste op.

10.17: Filipe oplyser adspurgt af sin forsvarer, at han så kvinden, der senere skulle blive moderen til hans barn, 5-6 gange.

10.18: Filipe oplyser til Astrups forsvarer, at der ikke var noget at kritisere i den måde, som Astrup uskrev lægeerklæringen. Filipe siger, at han selv som læge ville have skrevet en lægeerkæring med den samme diagnose ud fra den konsultation, som fandt sted mellem Filipe og Astrup.

11.27: Jakob Astrup skal nu afhøres. Han bekræfter han arbejdede på Gentofte i juli 2011, den dag, han udførte prøven.

11.30: Han oplyser, at Filipe havde udfyldt lægeerklæringen allerede da de mødtes på en parkeringsplads, hvor lægeerklæringen blev udfyldt. Filipe havde eksempelvis på forhånd skrevet på attesten, at Filipes tilstand var forværret.

10.32: Astrup siger: Filipe ringede på min mobil (Den dag i juli, red.) og lød stresset – og spurgte, om vi kunne mødes. Vi mødtes på p-pladsen. Han lignede ikke sig selv. Han stressede, svedte og havde et flakkende blik. Han så psykisk påvirket ud. Så der var belæg for at skrive en lægeerklæring.

10.37: Dommeren henstiller til anklageren, at han skal stille objektive spørgsmål. Også forsvarere protesterer over anklageren, der eksempelvis netop har spurgt: Har du før 'bare' underskrevet lægeerklæringen, som patienterne selv har udfyldt. (Metroxpress: Ordet bare er 'farvet' og antyder, at den tiltalte ikke konsulterede patienten Filipe, før han attesterede lægeerklæringen.) Anklageren kommer også til at kalde tiltalte for 'vidne'.

10.42: Jeg kan 100 procent stå inde for det, der står i attesten, siger Astrup, som siger, at han udelukkende skrev under på, at Filipe qua sine angstsymptomer kunne få udsættelse i 14 dage. Han siger altså, at han ikke skrev under at Filipe kunne udeblive fra prøvetagning på Rigshospitalet, men udelukkende, at han kunne få udsættelse.

10.46: Astrup siger, at han ikke kender Iqbal, som er tiltalt for at svindle med dna-prøver.

10.51: Iqbal bliver nu afhørt. Han siger: - Filipe og jeg sås i kollegiale sammenhænge på Gastroenheden i Hvidovre.

10.54: Iqbal erkender, at han vidste, at prøven var til en faderskabssag. - Det var bare en ekspeditionssag. Jeg spurgte ikke om, hvorfor han henvendte sig til mig, for der er i læge-verdenen en gensidig kollegialitet, hvor man ikke stiller spørgsmål, siger han.

11.57: - Han fanger mig i en pause, hvor jeg lige har tid til, siger Iqbal, som siger, at han ikke umiddelbart havde kendskab til, at Filipe led af angst.

11.58: Jeg foretog ikke nogen undersøgelse. Jeg indlagde ham ikke, udkskrev ikke noget nervemedicin, siger Iqbal, hvilket helt eller delvis ifølge anklageren strider mod oplysninger, som Filipe gav Retten på Frederiksberg.

12.00. Iqbal siger, at han ikke stemplede den blanket, der fulgte med dna-prøven. - Jeg bad ham gå ned på vores kontor for at stemple erklæringen, siger Iqbal, som oplyser, at Filipe gik derfra med både blanketten og dna-prøven.

12.02: Metroxpress: Det står nu klart, at Filipe forlod en dna-prøvetagning med dna-prøven og en blanket. Senere skulle det vise sig, at prøven ikke tilhørte Filipe.

12.07: Iqbal oplyser, at han ikke ved, om han modtog betaling for at tage prøven.

12.08: Igbal afviser, at han skulle have undersøgt Filipe for opkastproblemer. Han afviser, at han skulle have givet ham nervemedicin. Han afviser, at han skulle have indlagt Filipe, som Filipe skulle have påstået over for Retten i Frederiksberg.

12.10: Der er frokostpause.

13.00: Frokostpausen er færdig. Moderen, som skal vidne i sagen, er mødt og venter på at blive indkaldt. Først skal Iqbal afhøres. Moderen er ifølgeskab med sin beskikkede forsvarer og to veninder.

13:15: Igbal forklarer, at Filipe henvendte sig til Iqbal med et dna-kit og en blanket, hvorefter Igbal udtog prøven ved mundskrab på Filipe. Det skete i kaffestuen på hospitalets 13. etage.

13.19: Igbals forsvarer har brugt 10 minutter på at få sin klient til at erklære, at han udførte prøven korrekt, men han siger, at blanketten ikke blev udført med Igbals stempel. Han siger, at det stempel, der blev påført blanketten, ikke var hans stempel, og at det ikke var hans stempel. Igbal oplyser, at det stempel, der blev påført blanketten, var på hospitalets 12. etage. Han oplyser, at han ikke havde tid til at stemple blanketten, der var i et aflåst skab.

12.25: Igbal oplyser, at begge de prøver, han udtog, blev taget i kaffestuer på hhv. 3. og 13. etage.

13.26: Anklageren spørger Iqbal, om han som politilæge kunne forestille sig, at en borger, der er mistænkt for spritkørsel selv får lov til at medbringe spiritusprøven. Dommeren afbryder, så Iqbal skal ikke svare.

13.28: Moderen bliver afhørt som vidne. Hun oplyser, at hun var single og arbejdede i en reception i en ledende stilling. Hun bekræfter, at hun mødte Filipe på Jazzhouse i København og at hun udelukkende havde et seksuelt fohold til ham. Hun oplyser, at hun troede, at Filipe var single på det tidspunkt, barnet blev undfanget.

13.30: Moderen siger: Jeg fortalte Filipe, at jeg var gravid. Han blev skidesur, som jeg forventede. Han havde fortalt mig, at han før havde overbevist ekskærester om at få en abort. Jeg var 6-7 uger henne. Han sagde, han syntes, jeg ikke skulle have barnet. Jeg bad ham tænke over det. Han sagde ubehagelige ting. Han skrev i en sms, at jeg ville få et handicappet barn. Efter det begyndte han mange gange at ringe fra hemmeligt nummer. Han sagde, at jeg ikke skulle tro, vi kunne blive kærester, og at han ikke ville have noget med barnet at gøre. Han forsøgte at manipulere mig til ikke at få barnet. Jeg sagde, at jeg havde tænkt mig, at skrive hans navn på på attesten - som faderen - og at jeg accepetede, at han ikke ville have noget at gøre med barnet.

13.39: Der bliver læst en sms op i retten, en sms, som Filipe skulle have sendt til moderen den 25. februar 2010: 'Kære M, du må ikke få det barn. Det er også stor risiko for, at du får et handicappet barn, og jeg beder dig indtrængende om at overveje en abort. Jeg skal nok støtte dig i det. Knus, Filipe.'

13.40: Moderen forklarer, at hun husker en telefonsamtale, hvor Filipe skulle have sagt: 'Jeg ringer ikke for at true dig. Men mig og min kommende hustru vil gerne have et barn, og hvis du skriver mit navn på attesten, så vil vi gå efter barnet. Jeg blev rigtig bange. Man står som nybagt mor. Hvis jeg i kke trak min forklaring til retten tilbage, så ville han og hans kommende kone gå efter at få barnet - adoptere hende, ihukommer moderen og græder lidt i retten.

13.49: Filipes forvarer stiller spørgsmål til moderen og beder hende bekræfte, at de havde en uforpligtende seksuel relation. Han beder hende også bekræfte, at hun har udtalt sig til metroxpress. Det har hun, men hun understreger, at det er metroxpress, der har kontaktet hende. Og ikke hende, der har kontaktet metroxpress.

13.55: Moderens beskikkede forsvarer siger, at hun ønsker, at retten tager stilling til, om Filipe skylder moderen 102.000 kroner idet påståes, at Skat ikke har formået at inddrive dem.

13.56: Filipes forsvarer argumenter i mod, at retsformanden skal tage stilling til kravet.

14.01: Et vidne fra Retten på Frederiksberg - kontorfuldmægtig Mette Kold Andersen - vidner nu. Der var denne byret, som mener at være blevet snydt af de tiltaltes påstået falske dna-prøver.

14.04: - Det er ikke en ordentlig måde at stille spørgsmål på, afbryder dommeren, da politianklageren spørger, om Mette Kold Andersen ville have troet på, at Filipe var alvorlig syg som hævdet - hvis vidnet havde vidst, at Filipe samtidig dyrkede crossfit og andre sportsgrene.

14.09: Mette Kold Andersen siger, at man i retten undrede sig over, at Jakob Astrups lægeerklæring ikke var forsynet med et stempel. Men alligevel accepterede retten denne lægeerklæring, da retten kunne se, at Jakob Astrup faktisk var læge.

14.12: Mette Kold Andersen siger, at hun troede, at Filipe var indlagt, at hun derfor for fremme sagen tilbød, at han kunne få taget en blodprøve i stedet for mundskrabsprøven.

14.13: Mette Kold Andersen siger, at hun synes det var 'smart', at en politilæge fra retsgenetisk afdeling (Iqbal) kunne tage mundskrabsprøven af Filipe, sådan som Filipe havde tilbudt.

14.17: Vidnet fra retten oplyser, at hun bad Retsgenetisk Institut fremsende en mundskrabs-dna-prøven til retten, som så sendte den til Igbal.

14.20: - Vi konkluderede, at der måtte være flere mulige fædre, siger Mette Kold Andersen, efter at der kom dna-prøver, der viste, at Filipe ikke var faren.

14.41: Signe Borregaard Rasmussen, dommerfuldmægtig ved Retten på Frederiksberg, skal vidne nu. Hun var med til oprindeligt at behandle faderskabssagen.

14.44: - Jeg synes, det var meget groft det, der var sket, men det var ikke mig, men Goldin (retspræsidenten ved Retten på Frederiksberg, red.), der anmeldte forholdet til politiet, siger Signe Borregaard Rasmussen.

14.45: Landsretten bad os tage stilling til, om prøvetagning var sket efter reglerne, siger Signe Rasmussen.

14.46: Han (Filipe) mødte op med en advokat og argumenterede for, at der ikke skulle tages nye dna-prøver, og det var der, jeg kom ind i billedet, Signe Borregaard Rasmussen.

14.47: Politianklageren oplyser, at Filipe med hjælp fra sin advokat i Retten på Frederiksberg forsøgte at få retten til at droppe planer om, at der skulle tages dna-prøver på Rigshospitalet. De skulle i stedet tages hos Iqbal igen. Argumenterne var bl.a., at han allerede forgæves havde forsøgt at få taget nogle prøver her nogle gange, hvilket resulterede i panikagtige opkastninger.

15.01: Signe Borregaard Rasmussen siger, at hun 'havde en formodning om, at det, der blev sagt, ikke var sandt. (...) Jeg spurgte blandt andet, om han (Filipe, red.) havde forsøgt at tage det beroligende medicin, inden en prøveudtagning skulle ske. Men det afviste han med henvisning til, at det ikke var muligt, fordi medicinen var så stærk, at han skulle observeres og dermed ikke kunne køre bil.

15.30: Anklagemyndigheden oplyser, at der er taget dna-prøver af alle tre tiltalte og at ingen af disse prøver stemmer ovens med den falske dna-prøve.

15.35: Retsmødet er afsluttet og fortsætter på mandag kl. 9.15. Der ventes dom i sagen senest næste fredag.

Tre læger tiltalt for dna-svindel mod enlig mor
Tre læger tiltalt for dna-svindel mod enlig mor

LÆS OGSÅ: Læge tiltalt for dna-af kendt klinik

Har du læst disse?

Andre læser også

Hvad tænker du..?

Lige nu på BT.dk

Geggo afslører: Jeg er startet på en...
bt.dk
Legendarisk stjerne gør endelig comeback
bt.dk
Kronprins Frederiks ekskæreste i...
bt.dk
Politiet jagter mand med specielle...
bt.dk
Hitter på mx

AnnonceHitter på mx