Af - 03/03-16 10:08

To kristne friskoler til elever: I må ikke have sex før ægteskabetTo kristne friskoler til elever: I må ikke have sex før ægteskabet

Det er ikke kun muslimske privatskoler, der rådgiver sine elever efter religion. To kristne friskoler I Danmark gør det samme ifølge Radio24syv

Bildstrecke im Grossformat »

En muslimsk privatskole i København fraråder deres elever at have kærester. Det fortalte skolens pyskolog Amina Djond­jor­ova til Radio24syv i forrige uge.

Men det er ikke den eneste privatskole, der rådgiver sine elever i, hvad der er rigtigt og forkert, når det drejer sig om elevernes kærlighedsliv.

Aulum Kristne Friskole i Vestjyl­land og Davids­sko­len på Born­holm råd­gi­ver sine ele­ver efter det kristne ideal om, at man ikke bør have sex før ægte­ska­bet. Det for­tæl­ler de til Radio24syv.

Kristne friskoler til elever: Udlev ikke homoseksualitet
Kristne friskoler til elever: Udlev ikke homoseksualitet

Skolerne ønsker ikke at forklare yderligere, men siger til Radio24syv, at de kun rådgiver efter den kristne tro, hvis de bli­ver spurgt direkte af ele­verne.

Poli­tisk ord­fø­rer for Soci­al­de­mo­kra­terne i Køben­havns Bor­ger­re­præ­sen­ta­tion Lars Aslan Ras­mus­sen mener, at det er problematisk at man blander skole og religion.

- Jeg synes, man skal holde sin reli­gi­øse bag­grund for sig selv, når man taler med ele­ver – uan­set hvil­ken skole det er. Det er sådan set okay med mig, at de her sko­ler fin­des. Jeg har bare et pro­blem med, at det er det offent­lige, der skal finan­si­ere det, siger han til Radio24syv.

Muslimsk friskole til unge piger: I må ikke have kærester
Muslimsk friskole til unge piger: I må ikke have kærester

Men alligevel mener, Lars Aslan Rasmussen ikke at man skal fratage skolerne den statslige støtte. Han mener ikke, at sagen er lige så grel, som på den muslimske friskole, hvor pigerne blev rådgivet i ikke at have kærester.

- Helt gene­relt mener jeg, at man skal adskille stat og kirke – og man skal hel­ler ikke pådutte sine børn alle mulige reli­gi­øse ting, det burde de selv få lov til at finde ud af. Der­for synes jeg over­ord­net, at vi bør tage en kri­tisk dis­kus­sion om, hvor­vidt sta­ten skal finan­si­ere de her frisko­ler, der råd­gi­ver efter reli­gion, og i så fald hvor meget de skal støt­tes med, lyder det fra Lars Aslan Ras­mus­sen.

LÆS OGSÅ: Inger Støjberg: Luk Grimhøjmoskéen - imam hører ikke til i Danmark

LÆS OGSÅ: Hendes bedste veninde blev en dreng: Nu er de kærester

Andre læser lige nu

Andre historier

Hvad tænker du..?

Lige nu på BT.dk

Vred mand tiggede på gaden: Da...
bt.dk
Flere undrede sig over tv-værts...
bt.dk
FN: Situationen i Ghouta trodser...
bt.dk
Var stoffri i fem år: Kendt dansk...
bt.dk
Hitter på mx

AnnonceHitter på mx