Af Jacob Friberg,Søren Kjellberg Ishøy - 18/03-18 09:47

Nyt rod på Københavns Rådhus: 'Det stinker af bestillingsarbejde' Nyt rod på Københavns Rådhus: 'Det stinker af bestillingsarbejde'

Embedsmand beskylder forvaltningschef for ulovligt at sørge for, at millioner af skattekroner gik til Københavns Madhus.

storybild

Ny sag om forvaltningsrod udspiller sig på Københavns Rådhus. (Billede: Anne Bæk)

En ny sag om ulovlig forvaltningspraksis rammer nu Københavns Rådhus, blot få måneder efter Københavns Kommune måtte erkende mangeårig ulovlig praksis med at lade Borgerrepræsentationens politikere bruge rådhuset til private bryllupper.

Denne gang er det en af kommunens egne embedsmænd, der beskylder sin chef for at bryde loven i forbindelse med indgåelse af millionkontrakter om et madprojekt for børn med titlen 'Styrket Madindsats'.

BT er i besiddelse af et notat fra den 25. april 2017, udarbejdet af en jurist i Børne- og Ungdomsforvaltningen, der beskylder forvaltningsdirektør i Børne- og Ungdomsforvaltningen Tobias Børner Stax for at ændre en administrativ beslutning om at tildele to kontrakter til Meyers Madhus.

I stedet blev pengene - ifølge embedsmanden - i strid med forvaltningens vurdering bevilget til Københavns Madhus, fremgår det af notatet.

Det skete ifølge embedsmanden efter politisk pres fra den socialdemokratiske politiker og medlem af kommunens Børne- og Ungeudvalg Jonas Bjørn, der har en tæt relation til Københavns Madhus' daværende direktør, Anne-Birgitte Agger.

»Det er min klare fornemmelse, at min direktør, Tobias Børner Stax, har været under enormt pres fra Børne- og Ungdomsudvalget, særligt Jonas Bjørn (A), for at sørge for, at tildeling af kontrakter skulle ske til Københavns Madhus i strid med gældende lov,« skriver juristen, der har beskrevet forløbet i et tre sider langt notat.

Notatets indhold er ifølge en ekspert alvorligt.

»Hvis forløbet er, som beskrevet i notatet, så har kommunen ikke fulgt god forvaltningsskik. Kommunen skal sikre sig, at udbudsreglerne bliver overholdt, og at man dermed sikrer, at man får mest for pengene,« siger Bent Greve, der er professor i samfundsvidenskab ved Roskilde Universitet.

Politikerne må heller ikke blande sig i, hvem der får de specifikke opgaver:

»Politikerne må gerne udstikke retningslinjer for, hvad de vil lægge vægt på, men de må ikke efterfølgende gå ind og blande sig i sagsbehandlingen og den saglige vurdering. Det er vigtigt med et armslængdeprincip, så der ikke er eksempelvis relationer til politikere, som gør, at man tager et usagligt hensyn,« siger Bent Greve.

Den usædvanlige sag drejer sig mere specifikt om 6,4 millioner kroner, som Børne- og Ungeudvalget i Københavns Kommune i januar 2017 valgte at give til projektet 'Styrket Madindsats' over to år.

I første omgang valgte forvaltningens embedsmænd ifølge notatet at tildele Meyers Madhus to ud af projektets fire kontrakter, men den beslutning blev omstødt af forvaltningsdirektøren, der valgte at blande sig efter politisk pres, står der i notatet. Her opsummerer embedsmanden forløbet som magtfordrejning.

Ifølge Bente Hagelund, rektor på Folkeuniversitetet og underviser i forvaltningsret, er det problematisk, at politikere i Børne- og Ungdomsudvalget undervejs i processen skulle orienteres om embedsværkets valg af leverandør, så politikerne havde mulighed for at kunne råbe op afhængig af, hvem der blev valgt.

Politikernes opgave er kun at formulere deres ønsker om projektet, før der bliver indhentet tilbud, forklarer hun.

»Enten ønsker politikerne efterfølgende at tilføje nye vurderingskriterier, eller også ønsker politikerne at blande sig i den konkrete beslutningsproces. Begge dele er kritisabelt,« siger Bente Hagelund.

Forvaltningsdirektør Tobias Børner Stax vil ikke stille op til interview om sagen, men skriver i et svar til BT, at han blandede sig, fordi han var bekymret for, om hans egne medarbejdere kunne magte opgaven.

»Jeg fulgte udvælgelsesprocessen tæt, fordi jeg var utryg ved forvaltningens rådgivning og kompetencer om udbudsjuraen,« skriver direktøren. Han vil ikke uddybe, hvorfor han var utryg.

På baggrund af embedsmandens opråb bestilte forvaltningen en undersøgelse hos kommunens juridiske rådgiver, advokatfirmaet Horten, der skulle vurdere, om forløbet havde været efter bogen.

BT har fået aktindsigt i den ni sider lange rapport fra Horten. Her frikender advokatfirmaet  kommunen, men samtidig fremgår det af rapporten, at 'Horten ikke har efterprøvet de konkrete skøn, som kommunen har foretaget.'

Desuden har kommunen ikke sendt embedsmandens notat med kritik af processen til Horten.

Embedsmanden har sidenhen skiftet arbejde og har over for BT ikke ønsket at kommentere sagen yderligere.

Anne-Birgitte Agger, der i dag har skiftet job til direktør for Hotel- og Restaurantskolen, har ikke ønsket at udtale sig om sagen.

Over for BT erkender Jonas Bjørn, at han har haft stor interesse i sagen, men han afviser at have blandet sig i kommunens valg af leverandør.

»Jeg har udelukkende blandet mig i, hvordan udbuddet skulle skrues sammen, fordi jeg er meget optaget af madindsatsen i København. Men jeg har ikke blandet mig i, hvem der skulle løse opgaven. Det har ikke været diskuteret politisk.«

Har du haft mailkorrespondance med Tobias Børner Stax om sagen?

»Jeg kan ikke huske, hvordan kommunikationen har været helt præcist. Men altså vi har snakket en hel del sammen om, hvad er det for en indsats, politikerne ønsker, så der er sammenhæng mellem, hvad vi beslutter som politikere, og hvad embedsmændene gør.«

Har du presset på, for at det er Københavns Madhus, der skulle have opgaverne?

»Det kan jeg afkræfte. Jeg har været meget optaget af, at vi fik lavet og beskrevet udbuddet, så det indeholdt de rigtige ting. Hvis ikke vi som politikere har fokus på det, så tager embedsmaskinen over. Lige her vil vi gerne være sikre på, at der kom det ud af det, som vi bad om, og derfor blandede jeg mig ikke i, hvem der skulle have opgaven.«

Det fremgår ellers af notatet ...

»Det må stå for embedsmandens regning. Men jeg kan konstatere, at vi gerne ville være sikre på, at processen var kørt, som den skulle.«

Har du haft korrespondance med Tobias Børner Stax om sagen efter, at Meyers Madhus af forvaltningen fik bevilliget opgaven.

»Nej. Jeg var med til at lave oplægget om de indsatser, der skulle laves. Ikke hvem, der skulle lave det.«

Vi kan se på de sociale medier, at du har en tæt relation med den forhenværende direktør for Københavns Madhus Anne-Birgitte Agger. Du holdt valgfest på Københavns Madhus, og du har fået en fødselsdagshilsen på Facebook fra hende, hvor der står tillykke Jonas - glad for, at du er i politik. Hvad er din relation til hende?

»Det er en professionel relation. Hun har været med i den københavnske madindsats i mange år, så det er meget naturligt, at vi kender hinanden godt. Hende har jeg mødtes med som en aktør på børne- og ungeområdet. Så hende har jeg en ganske fin relation til. Hvis man begynder at motivforske i, hvem, der sender fødselsdagshilsner, så tænker jeg, at så er der mange, der skal have penge i København. Det hænger ikke sammen på den måde.«

Styrket Madindsats var et projekt opdelt i fire indsatsområder med madlejrskole, kompetenceudvikling og lokale læringsforløb, evaluering og involvering og styrkelse af madskoler. Der skulle derfor indgås 4 kontrakter i forbindelse med projektet.Af de fire indsatsområder vurderede kommunens embedsmænd, at de tre førstnævnte dele skulle i udbud, så flere firmaer kunne byde på opgaverne. De tre kontrakter lød på i alt 4,4 millioner kroner. 

1. Allerede før kommunen modtog de endelige tilbud blandede forvaltningsdirektør Tobias Børner Stax sig i, hvem der skulle have pengene.Ifølge notatet bad han allerede i marts 2017 sine embedsmænd om at give et praj om, hvilken leverandør de ville vælge. Dermed kunne politikere i Børne- og Ungeudvalget blande sig, hvis de mente, det var det forkerte valg.Tobias vil gerne have jeres vurdering af, hvem I peger på. Evalueringen med inddragelse af politikere afhænger af, hvem vi peger på, står der i en mail sendt af en ledelsesrepræsentant til embedsmanden, som sad med sagen.2. Embedsmanden blev vred og protesterede.'Vi kan jo rent faktisk ikke pege på nogen, før vi har fået de endelige tilbud ind? Det her stinker af bestillingsarbejde, svarede han. 

3. Herefter trak Tobias Børner Stax sin forespørgsel tilbage og bad i stedet om at få udarbejdet et orienteringsnotat, som politikerne så kunne tage stilling til i forbindelse med et møde i Børne- og Ungdomsudvalget i april 2017.  Så orienteres de (politikerne i Børne- og ungdomsudvalget, red.) ad den vej og har mulighed for at råbe stop, hvis de mener, at det er i strid med det politiske opdrag. Dette notat må I gerne sende over så snart, I har håndteret udvælgelsen stod der i mailen, som er refereret i notatet.4. I begyndelsen af april 2017 bød tre firmaer på de tre indsatser i forlængelse af udbuddene. De tre tilbudsgivere var Meyers Madhus, Københavns Madhus og Rambøll.I første omgang valgte forvaltningens embedsmænd ifølge notatet Københavns Madhus til et af projekterne og Meyers Madhus til de to resterende.Men det var Tobias Børner Stax ikke tilfreds med, afslører notatet.  I en mail fra den 25. april 2017 - sendt af projektleder i Børne- og Ungdomsforvaltningen til den embedsmand, der sad med sagen - krævede direktøren, at beslutningen blev lavet om.Meldingen fra Tobias (Børner Stax red:) - via Ditte - er at Københavns Madhus skal have alle fire indsatser, der har været i udbud.

Har du læst disse?

Andre læser også

Hvad tænker du..?

Lige nu på BT.dk

Kendt dansk medie lukker og slukker
bt.dk
Se tidslinjen: 14 danskere, der...
bt.dk
Verdensstjerne med ultimativ hyldest...
bt.dk
Venstre maler partiet grønt: 'Det er...
bt.dk
Hitter på mx

AnnonceHitter på mx