Annonce
02/07-16 14:30; Opdateret: 02/02-17 12:02

Det vidste du ikke om madspildDet vidste du ikke om madspild

Ser man nærmere på madspild i Danmark, er det svimlende store tal, der kommer frem. Tallene afslører et problem, der skal tages yderst seriøst. Se her, hvor meget mad, der rent faktisk går til spilde – og hvad det koster dig.

storybild

I Danmark smider vi hvert år over 700.000 tons mad ud, som kunne være spist. Det er ikke kun de danske husholdninger der smider mad ud, faktisk forekommer det største madspild i industrien, hvor 396.000 tons bliver smidt ud årligt. Tallet dækker over både detailhandel, primærproduktion og fødevareindustrien. Hertil kommer 29.000 tons fra hoteller og restauranter og 31.000 tons fra institutioner og storkøkkener.

Men i de danske hjem ser det heller ikke for godt ud. Her smider vi årligt 260.000 tons mad i skraldespanden, hvilket vil sige, at hver dansker smider 47 kg spiselig mad ud om året. Det svarer til, at vi dagligt smider mad ud, som kunne have bespist en million danskere.

Madspildet koster de danske husholdninger 11,6 milliarder kroner om året inklusive moms og afgifter. Det betyder, at en gennemsnitlig dansk familie med to voksne og børn smider mad ud for 7.200 kroner om året, og at danskernes madspild svarer til 20 procent af deres samlede udgifter til mad.

Der findes løsninger

Heldigvis viser tal fra FoodCulture og Landbrug & Fødevarer at syv ud af ti danskere vil gerne bidrage til at reducere madspildet i det danske samfund. Og der er meget man kan gøre både hos industrien og privat. Netto har netop indgået et stort samarbejde med foreningen fødevareBanken – fra madspild til måltid, der skal hjælpe med at komme madspildet til livs. Til den private forbruger har de udviklet app’en Mad Skal Spises, der frit kan downloades fra App Store og Google Play. I app’en kan man se, hvor der er nedsatte varer, der snart udløber i datoen.

Dertil donerer Netto mad og drikke, der blot er tæt på udløb eller i beskadiget emballage, og derfor sagtens kan spises og drikkes til foreningen fødevareBanken. fødevareBanken har gennem de seneste år systematisk indsamlet og fordelt mad til værdigt trængende i Danmark.

Netto
• I de første fire måneder af 2016 donerede Netto 17 tons mad til fødevareBanken.
• I dag sender Netto overskudsvarer, som ikke bliver solgt, til et sorteringsanlæg som pakker emballagen op og genanvender 82 % af madaffaldet til biogas.
• Affald, som bl.a. pap, folie, metal, tekstil og polystyren, returneres til Nettos distributionscentre, hvor 99 % genanvendes.

fødevareBanken
• FødevareBanken sørger for at afhente overskudsvarer fra bl.a. Nettos centrallagre.
• I maj 2015 leverede fødevareBanken overskudsvarer til 120 sociale organisationer i Danmark.
• Der udleveres frisk overskudsmad svarende til ca. 5.000 måltider om dagen.
• I 2014 leverede fødevareBanken i alt 423 tons måltider til sociale organisationer, hvor det i 2015 var steget til 651 tons.
• Ifølge SFI oplever ca. 70 % af de fattige kontanthjælpsmodtagere basale afsavn og må bl.a. undvære tre måltider om dagen.