Annonce
02/02-17 09:29; Opdateret: 26/04-17 11:38

5 grunde til at Forsvaret sikrer dig et job5 grunde til at Forsvaret sikrer dig et job

LEDERE. I erhvervslivet er der efterspørgsel på officerer. Vi har set på hvorfor.

storybild

Har man færdiggjort officersuddannelsen fra Forsvaret, er man eftertragtet inden for Forsvaret, men også på det civile arbejdsmarked for både offentlige og private virksomheder.

På Forsvarets nye officersuddannelser kan akademikere uden militær erfaring søge ind, så længe de har en bachelor eller professionsbachelor på cv’et.

Og uddannelsen til officer gør ikke bare de nye kadetter eftertragtede inden for Forsvaret, men også i civile både offentlige og private virksomheder.

Men hvorfor er det egentlig, at virksomheder, der ikke har noget med Forsvaret at gøre, ansætter officerer i lederstillinger?

Vi har samlet en række af de primære grunde på baggrund af udtalelser fra civile erhvervsledere.

Få mere information om officersuddannelsen her

1) Medmenneskelige
Når man er uddannet i at være leder i tilspidsede situationer, er det vigtigt, at man ikke negligerer, at det er mennesker, man har ansvaret for at lede.

Det betyder, at officerer kan finde ud af at lede mange mennesker på én gang, sørge for, at der er opbygget tillid på holdet og ikke mindst holde fokus på at få den konkrete opgave løst.

2) Initiativrige
Officerer skal være i stand til at løse opgaver og i processen træffe beslutninger på egen hånd. Det vil sige, at de ikke er bange for at agere selvstændigt og handlekraftigt. Og når officerer er trænet til at tage initiativ i situationer, der kan betyde forskellen mellem liv og død, kan de også gøre det i det civile erhvervsliv.

3) Ansvarsbevidste
Samtidig med, at officerer er klar til at tage initiativ for at få løst en opgave bedst muligt, er de trænet til at påtage sig ansvaret for de beslutninger, der træffes.

Ledelsesstrukturen i Forsvaret betyder, at man som officer er den, der i sidste ende skal træffe endelige beslutninger, og man bliver trænet i at tage ansvar for opgaver og mennesker i pressede situationer. Det giver en selvtillid og en ansvarsfuldhed, der kan videreføres til andre brancher end Forsvaret.

4) Omstillingsparate
En officer skal være i stand til at klare sig i alle situationer - fra fine gallamiddage til slud og regn i felten.

Uddannelsen giver med andre ord en alsidig tilgang til lederskab, og det betyder, at man kan kommunikere og begå sig i forskellige lag af virksomheder. Forholdene ændrer sig hurtigt i krise og krig. Det skal officeren kunne manøvrere i og tage hurtige beslutninger. Officeren er altså i stand til at ændre sine planer, hvis det viser sig, at der er brug for det.

5) Løsningsorienterede
En officer bliver trænet i at vurdere pressede situationer og komplicerede problemer på meget kort tid, så de kan træffe hurtige beslutninger uden at være hæmmet på deres handlekraft.

Og samtidig er der ikke noget, der hedder at gøre jobbet halvt færdigt som officer – man kan være sikker på, at de følger deres projekter til dørs.

I Forsvarets officersudannelse lærer man at klare sig i alle situationer fra fine gallamiddage til slud og regn i marken.

Flere annoncer