Annonce
26/01-17 09:26; Opdateret: 26/04-17 11:39

Sådan uddanner Forsvaret stærke ledereSådan uddanner Forsvaret stærke ledere

UDDANNELSE. Det er nu muligt for akademikere at tage en lederuddannelse i Forsvaret, men hvad er fokus for den militære leder?

storybild

På Forsvarets nye officersuddannelser er det muligt for akademikere uden militær erfaring at blive uddannet som officerer, hvis man har en bachelor eller professionsbachelor.

Og i både det offentlige og private civile erhvervsliv er der stor efterspørgsel efter uddannede officerer til lederstillinger.

En stor del af forklaringen på dette skal findes i officersuddannelsens opbygning og den måde, man bliver uddannet som leder i Forsvaret.

Få mere information om lederuddannelser i Forsvaret her

I Forsvaret arbejdes der nemlig ud fra et ledelsesgrundlag, der skal sikre, at alle har en fælles forståelse af, hvad god ledelse er. Den grundlæggende præmis er, at opgaven er i centrum, men der er også fokus på, at mennesket er værdifuldt i sig selv og ikke blot en ressource.

Og når officererne er uddannet med dette menneskesyn, kan de være resultatorienterede uden at lade det gå ud over medarbejdernes trivsel.

Ledelse i praksis indebærer imidlertid, at man skal være i stand til at træffe valg. Og Forsvaret har erkendt, at man ikke konstant kan være lige fokuseret på både resultater, relationer, stabilitet og fornyelse. Derfor skal man vide, hvornår det er tid til at fokusere på hvad.

Peter Kaplers, underviser i Ledelse ved Forsvarsakademiet forklarer:

Lederen skal håndtere en kompleks virkelighed fyldt med dilemmaer og friktion. Ledelsesgrundlaget lægger op til, at vi ikke tænker ledelse som et enten-eller, men som et både-og. Vi skal træne os i at af-paradoksere de begreber, der tilsyneladende er modsatrettede, så vi kan skabe balance. Alle fire udfaldsrum skal være repræsenteret hos en god leder."

I Forsvaret bliver officerer således trænet til at tænke ledelse på en helstøbt måde, der skal sikre, at virksomheden udvikler sig i den rigtige retning, mens der er troværdighed og stabilitet i organisationen.

Og bliver man trænet i at lede på denne måde under ekstreme vilkår, kan dette også benyttes i det civile erhvervsliv.

»En god leder skaber mening for medarbejderne, så de selv kan forstå mål, retning og selv kan agere. Hvis lederen ikke er der, ved de godt, hvilken vej, de skal gå. Man skal være beslutningsdygtig, handlekraftig, selvstændig og fleksibel. Man skal også være god til at skabe og vedligeholde relationer. Hvis du ikke er det som leder, kommer du ikke langt. Mennesker følger ikke strategier, men mennesker,« har chef for marketingssektionen ved Forsvarets Rekruttering major Anders Christian Bech, sagt til Børsen.

Læs mere om Forsvarets ledelsesgrundlag her

Flere annoncer