Annonce
09/05-16 10:00; Opdateret: 10/01-17 14:36

Få styr på lejereglerne, inden du underskriver kontraktenFå styr på lejereglerne, inden du underskriver kontrakten

Det er godt at sætte sig lidt ind i de forskellige regler, når man vil udleje sin bolig helt eller delvist, da en ny lejelov trådte i kraft 1. juli 2015.

storybild

I det kommende kan du læse lidt om, hvad du skal være opmærksom på som udlejer, så du ikke kommer i klemme økonomisk.

Både for udlejere og lejere kom der nye regler for, hvad man må og ikke må med den nye lejelov, der trådte i kraft sidste år. I grove træk betyder ændringerne i loven, at du som udlejer får nogle ekstra forpligtigelser.

Det har tidligere været god skik at syne en lejebolig ved ind- og udflytning, men nu er det blevet et lovkrav. I hvert fald for udlejere, der har mere end én bolig til udlejning, og derfor gælder kravet som udgangspunkt ikke ved fremleje. Udlejer er med de nye regler også forpligtet til at lave en indflytnings- og fraflytningsrapport, og her er der nogle tidsfrister, som du skal være opmærksom på.

Læs mere om den nye lejelov her

For alle typer af udlejning gælder det nu også, at en udlejer ikke må kræve, at lejer skal aflevere et lejemål nyistandsat ved opsigelse. Dog må man gerne forlange, at værelset eller boligen er normalt istandsat. Det er en individuel vurdering, om det er nødvendigt, at der skal normalistandsættes ved fraflytning.

Førhen kunne det også fremgå af lejekontrakten, at lejen skulle stige med bestemte beløb til bestemte tider, det blev kaldt en trappeleje. Med den nye lejelov kan man kun regulere huslejen en gang om året, og det er efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

En række betingelser, for hvornår du som udlejer kan opsige din lejer, er ophævet med den nye lejelov. Hvis du udlejer et enkelt lejemål, kan du med den nye lejelov opsige din lejer med den begrundelse, at du selv ønsker at bruge boligen. Varslet for opsigelsen skal ske et år før, at du selv vil overtage boligen. Det er stadig muligt at lave tidsbegrænsede lejeaftaler, men husk at det skal indskrives i lejekontrakten.

Det er også vigtigt at være opmærksom på skattereglerne. Ved udlejning af ejer- eller lejebolig skal lejeindtægten opgives til Skat, også selvom du kun udlejer en del af boligen eller kun periodevis udlejer boligen. Der er forskellige skatteregler og fradragsmuligheder, alt efter om der er tale om ejer- eller lejebolig, ligesom der skelnes mellem, om boligen delvist udlejes eller om boligen permanent anvendes til udlejning.

Læs mere om reglerne her

Flere annoncer